E Shtune

06:00 Selected Music – Përzgjedhje muzikore me hite të momentit duke përfshirë edhe muzikën më të mirë të viteve të 80-a e 90-a

10:00 Ngjarjet javore – Informacione të ndryshme VIP përgjatë hiteve të përzgjedhura

10:30 Selected Music – Përzgjedhje muzikore me hite të momentit duke përfshirë edhe muzikën më të mirë të viteve të 80-a e 90-a

11:50 Chartflashback – Klasifikime muzikore në vite të ndryshme varësisht prej datave në të cilat jemi

13:30 Ngjarjet javore – Informacione të ndryshme VIP përgjatë hiteve të përzgjedhura

13:50 Retro top 20 – Klasifikim muzikor me 20 këngët më të mira nga një vit i caktuar

15:30 Ngjarjet javore – Informacione të ndryshme VIP përgjatë hiteve të përzgjedhura

15:50 Selected Music – Përzgjedhje muzikore me hite të momentit duke përfshirë edhe muzikën më të mirë të viteve të 80-a e 90-a

17:30 Ngjarjet javore – Informacione të ndryshme VIP përgjatë hiteve të përzgjedhura

18:00 Veç vendet e para (Muajt) – Emision i cili sjell të gjitha këngët që janë plasuar në vendin e parë duke u bazuar në muajt në të cilët ndodhemi

19:30 Ngjarjet javore – Informacione të ndryshme VIP përgjatë hiteve të përzgjedhura

20:00 UK Top 20 – Klasifikimi me 20 këngët më të mira në Mbretërinë e Bashkuar në baza javore

21:30 Ngjarjet javore – Informacione të ndryshme VIP përgjatë hiteve të përzgjedhura

21:50 Selected Music – Përzgjedhje muzikore me hite të momentit duke përfshirë edhe muzikën më të mirë të viteve të 80-a e 90-a