E Mërkurë

06:00 Selected Music – Përzgjedhje muzikore me hite të momentit duke përfshirë edhe muzikën më të mirë të viteve të 80-a e 90-a

10:00 ANTENAS TOP 20 – Përzgjedhja e 20 këngëve më të mira të javës sipas nesh

11:30 Blloku informativ ( Ngjarjet që karakterizojnë ditën e sotme, Të famshmit e lindur sot, Thënia e ditës, fjala e ditës )

11:50 Blloku informativ ( Ngjarjet që karakterizojnë ditën e sotme, Të famshmit e lindur sot, Thënia e ditës, fjala e ditës )

13:30 Blloku informativ ( Ngjarjet që karakterizojnë ditën e sotme, Të famshmit e lindur sot, Thënia e ditës, fjala e ditës )

13:50 ANTENA 1 COLLECTION (newly added) – Videoteka e Antena 1 pasurohet çdo ditë me klipe andaj ne kemi menduar që ky emision të sjell një përmbledhje të klipeve që i janë shtuar videotekës sonë

15:30 Blloku informativ ( Ngjarjet që karakterizojnë ditën e sotme, Të famshmit e lindur sot, Thënia e ditës, fjala e ditës )

15:50 Selected Music – Përzgjedhje muzikore me hite të momentit duke përfshirë edhe muzikën më të mirë të viteve të 80-a e 90-a

17:30 Blloku informativ ( Ngjarjet që karakterizojnë ditën e sotme, Të famshmit e lindur sot, Thënia e ditës, fjala e ditës )

18:00 Dance top 20 – Top 20 këngët më të mira të rrymës dance

19:30 Blloku informativ ( Ngjarjet që karakterizojnë ditën e sotme, Të famshmit e lindur sot, Thënia e ditës, fjala e ditës )

19:50 Selected Music – Përzgjedhje muzikore me hite të momentit duke përfshirë edhe muzikën më të mirë të viteve të 80-a e 90-a

21:30 Blloku informativ ( Ngjarjet që karakterizojnë ditën e sotme, Të famshmit e lindur sot, Thënia e ditës, fjala e ditës )

21:50 Selected Music – Përzgjedhje muzikore me hite të momentit duke përfshirë edhe muzikën më të mirë të viteve të 80-a e 90-a

23:00 ANTENAS TOP 20 – Përzgjedhja e 20 këngëve më të mira të javës sipas nesh

00:30 Selected Music – Përzgjedhje muzikore me hite të momentit duke përfshirë edhe muzikën më të mirë të viteve të 80-a e 90-a